مرکز اشتغال برنامه اقتصادی حسن روحانی برنامه ریزی

مرکز: اشتغال برنامه اقتصادی حسن روحانی برنامه ریزی روحانی گفتگوی اختصاصی دولت دوازهم

گت بلاگز اخبار اجتماعی اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان زلزله در اسلام آباد غرب اعلام شد

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان شهر اسلام آباد غرب را اعلام کرد. 

اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان زلزله در اسلام آباد غرب اعلام شد

اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان زلزله در اسلام آباد غرب اعلام شد

عبارات مهم : زلزله

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان شهر اسلام آباد غرب را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی 18 نفر از جانباختگان زلزله شب گذشته در اسلام آباد غرب را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان زلزله در اسلام آباد غرب اعلام شد

اسلام آباد غرب

۱- خاور ویسی

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان شهر اسلام آباد غرب را اعلام کرد. 

۲- سمیرا پورمحمدی — فرزند اسد

۳- سید قاسم ساداتی — فرزند سید صفر

۴- منظر یاری قره بلاغی — فرزند رستم

اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان زلزله در اسلام آباد غرب اعلام شد

۵- والیه مرادی — فرزند طاهر

۶- معصومه فتاحی — فرزند خسرو

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان شهر اسلام آباد غرب را اعلام کرد. 

۷- گلاویژ حسین — قادری فرزند حاتم

۸- بهزاد صادقی ده ابراهیمی — فرزند حبیب

اسامی ۱۸ نفر از جانباختگان زلزله در اسلام آباد غرب اعلام شد

۹- مبینا رضایی — فرزند علی میت

۱۰- ثریا محمدی — فرزند امیر

۱۱- بردیا باقری — فرزند مجتبی

۱۲- انا میرزایی — فرزند داود بخش

۱۳- فاضل غلامی — فرزند محمد

۱۴- سید سپهر حسینی — فرزند سید گودرز

۱۵- سیده کوثر حسینی — فرزند سی گودرز

۱۶- نرگس زارع — فرزند عبداله

۱۷- الهی کرمی

۱۸- صدیقه قنبری

واژه های کلیدی: زلزله | فرزند | پزشکی | کرمانشاه | اسلام آباد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog