مرکز اشتغال برنامه اقتصادی حسن روحانی برنامه ریزی

مرکز: اشتغال برنامه اقتصادی حسن روحانی برنامه ریزی روحانی گفتگوی اختصاصی دولت دوازهم

گت بلاگز فرهنگی هنری استفراغ عمدی در حال روزه چه حکمی دارد؟

حکم استفراغ در حال روزه از نظر مراجع تقلید مطرح شد. استفراغ | استفراغ | احکام روزه | استفرغ عمدی | روزه دار | رمضان96 |

استفراغ عمدی در حال روزه چه حکمی دارد؟

به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترتگروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ نظرمراجع محترم تقلید راجع به استفراغ کردن عمدی روزه دار را دراینجا بخوانید.
نظر مقام معظم رهبری

عبارات مهم : استفراغ

هرگاه روزه دار عمداً قَى کند اگر چه به واسطه ى بیمارى و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه اش باطل مى شود ولى اگر سهواً یا بى اختیار قى کند اشکال ندارد.
اگر در هنگام آروغ زدن چیزى در دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر بى اختیار فرو رود روزه اش صحیح است.

اگر روزه دار به جهت حالت تهوّع، قَى كند؛ روزه ‏اش چه حكمى دارد؟

اگر بى اختیار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى ‏كند.
آیا قى كردن عمدى موجب كفّاره است؟
قَى موجب كفّاره است
نظر آیت الله مكارم شیرازی
قى کردن از روى عمد روزه را باطل مى کند، هرچند براى نجات از مسمومیّت و درمان بیمارى و مانند آن باشد، ولى قى کردن بدون اختیار یا از روى سهو روزه را باطل نمى کند.
اگر فردی به طور عمد در ماه رمضان قی کند(مانند فرو بردن انگشت در دهان) و موجب باطل شدن روزه شود آیا فرد باید کفاره آن روز را بپردازد یا نه فقط قضا کافیست؟
اگر عمداً باشد علاوه بر قضا کفاره هم دارد.
مطابق نظر آیت الله سیستانی
هرگاه روزه‏دار عمداً قی (استفراغ) كند هرچند به علت مرض یا جهت نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این كار باشد، روزه‏اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی كند، اشكال ندارد.
اگر فرد در شب چیزی بخورد كه می داند به علّت خوردن آن، در روز، بی اختیار قی می كند، روزه‏اش صحیح است.
اگر روزه‏دار بتواند از قی كردن خودداری كند، چنانچه خود به خود انجام شده است است به گونه ای که عرفاً نگویند فرد، خودش را وادار به قی کردن نموده مورد نیاز نیست از آن جلوگیری كند و روزه‏اش صحیح می باشد.
طبق نظر آیت الله صافی گلپایگانی
هر گاه روزه‎دار عمداً قی كند اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‎اش باطل می‎شود، ولی اگر سهواً یا بی‎اختیار قی كند، اشكال ندارد.
اگر در شب چیزی بخورد كه می‎داند به واسطه خوردن آن، در روز بی‎اختیار قی می‎كند، احتیاط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا نماید.
اگر روزه‎دار بتواند از قی كردن خودداری كند، چنان چه جهت او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید.
اگر مگس در گلوی روزه‎دار برود، چنان چه ممكن باشد، باید آن را بیرون آورد و روزه‎اش باطل نمی‎شود، ولی اگر بداند كه به واسطه بیرون آوردن آن، قی می‎كند واجب نیست بیرون آوردن و روزه‎اش صحیح است.
اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شكم یادش بیاید كه روزه هست، چنان چه ممكن باشد باید آن را بیرون آورد، و روزه‎اش صحیح است.
اگر یقین داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می‎آید، نباید عمداً آروغ بزند بلكه اگر احتمال بدهد بنابر احتیاط واجب آروغ نزند.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: استفراغ | استفراغ | احکام روزه | استفرغ عمدی | روزه دار | رمضان96 |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog